biuro@rapnet.pl
32/260 43 80
513 013 600

Kamery

Bezpieczeństwo, ochrona, zabezpieczenia obiektów - te sprawy dotyczą dziś każdego. Nie ma branży, która była by zwolniona od zajmowania się tą problematyką, począwszy od fabryk, szkół, hoteli, mniejszych, większych firm a skończywszy na prywatnych domach mieszkaniach. Każdy chce się czuć bezpiecznie i właśnie systemy telewizji przemysłowej w dużym stopniu zaspokaja tę potrzebę.

Podstawowe korzyści jakie daje nam system telewizji dozorowej CCTV to m.in.:

Zadanie rejestratorów cyfrowych jest proste. Mają archiwizować obrazy, zachowując jak najwyższą jakość a jednocześnie przechowywać możliwie jak największą ilość danych.

Od urządzeń wymaga się zarządzania obrazem w taki sposób, aby ułatwić wyszukiwanie i podgląd, a także obsługi alarmów oraz komunikacji w sieci TCP/IP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) w Wielkiej Brytanii, uznana instytucja w zakresie rozwoju i wykorzystaniu systemów telewizji dozorowej przeciwko przestępczości w Europie, w najnowszym swoim opracowaniu wskazuje, że jakość jest jednym z kluczowych elementów, aby materiały zebrane przez system CCTV mogły zostać wykorzystane do dalszych działań operacyjnych.

Obecnie niemal wszystkie systemy zapisu obrazu i dźwięku oparte są o technologię cyfrowego zapisu, gdzie dane zapisywane są w formie binarnej na twardych dyskach. Z uwagi na ich ograniczoną pojemność, ciągły zapis może nadpisywać najstarsze nagrania.

Często chęć dłuższego przetrzymywania materiału przeważa nad rozsądnym poziomem stratnej kompresji podczas zapisu, co prowadzi do poważnych dysproporcji pomiędzy obrazem w podglądzie a zapisanym, a przecież materiał archiwalny niezbędny jest do dalszych postępowań wyjaśniających (Jan T. Grusznic Bosch Security Systems).